Retour de voyage en mer ...

(Return from a voyage at sea ... 2012-2016/ Terugkeer na een zeereis ... 2012-2016)

Traces laissées par une année passée en mer, entre Gruissan et New York...

J'y ai vu, j'y ai senti et ressenti. J'ai aimé, pas tout , mais justement, c'est ce mélange de partage, de rencontres, de sensations épidermiques, émotionnelles qui ressort en ces toiles. Toujours du lien, de la séparation, et du signifié...


       Traces left by a year spent at sea, between Gruissan and New York ... I saw, I felt and was touched. I loved it even though I didn't like everything. But it is exactly this mixture of division and union, the tangible and emotional sensations that emerges in these paintings. Always the connection, the separation, and it's meaning...    


       De sporen die zijn achtergelaten door een jaar op zee tussen Gruissan en New York... Ik zag, ik voelde en werd geraakt. Ik heb ervan genoten, ook al vond ik niet alles even leuk. Maar juist deze mengeling van scheiding en vereniging, de tastbare en emotionele gewaarwordingen, komt naar voren in deze schilderijen. Altijd de verbintenis, de scheiding en wat het betekent...