Expérience nouvelle( New experiences / Nieuwe ervaringen )

La vie n'est constellée que de rencontres. Et dans une vie, il y a plusieurs vies menées. Que de rencontres alors, et que d'échos en moi !Au contact de la vie à son essence, en salle de naissance, j'y ai vu des liens parler en silence de ce qu'ils attachent, refusent de lier ou unissent pour toujours.Histoire à suivre...

       Life is full of encounters. Several lives are lived in one life. So many encounters from then that echo onwards in me! In touch with life in its purest essence. In the birth room I saw connections speak in silence about what binds them, what refuses to be connected and that which can be united forever. A story to follow ...

       Het leven is vol ontmoetingen. In één leven worden er meerdere levens geleid. Zoveel ontmoetingen van toen die in mij verder resoneren! In contact met het leven in zijn pure essentie. In de geboortekamer zag ik verbintenissen in stilte spreken over hetgene wat hen verbindt, wat weigert samen te gaan of datgene wat zich voor altijd laat verenigen. Een verhaal om te volgen...    

    

Petits formats

25X25cm